اکسپرس اینتری (Express Entryورد سریع)

با این نوع اقامت، از انجام سریع فرایند اقامت در حدود شش ماه بهره خواهید برد.

اگر از شما خواسته شده است که تحت برنامه اکسپرس اینتری برای اقامت دائم درخواست بدهید، فرایند پذیرشتان در حدود شش ماه زمان خواهد برد. از اکسپرس اینتری برای رسیدگی به درخواست‌های اقامت دائم تحت برنامه‌های مهاجرت اقتصادی فدرال زیر استفاده می‌شود:

برنامه‌ی نیروی متخصص فدرال (The Federal Skilled Worker Program)
برنامه‌ی نیروی فنی فدرال (The Federal Skilled Trades Program)
برنامه‌ی تجربه‌ی کانادایی (The Canadian Experience Class)

استان‌ها و ایالت‌ها نیزمی‌توانند داوطلبان را از سیستم اکسپرس اینتری از طریق برنامه‌های استانی خود برای نیازهای بازار کار هر استان انتخاب کنند.

برای تعیین امتیازتان در مجموعه‌ی اکسپرس اینتری از یک سیستم رتبه بندی جامع استفاده می‌شود. این سیستم شامل عواملی است که تصور می‌شود در موفقیت اقتصادی نقش داشته باشند (مثل زبان، تحصیلات و تجربه‌ی کاری).

دعوتنامه‌ها در چند مرحله‌ی منظم برای کاندیداهای اکسپرس اینتری برای درخواست اقامت دائم فرستاده می‌شود. دعوتنامه‌ها برای کاندیداهایی که بیشترین امتیاز را دارند، ارسال می‌شوند. اگر از شما خواسته شد که تحت برنامه‌ی اکسپرس اینتری برای اقامت دائم درخواست بدهید، فرایند رسیدگی به پرونده‌تان، سریع و در حدود 6 ماه زمان خواهد برد.

درخواست مشاوره

ین فرم را تکمیل کنید و گزینه های ویزا خود را کشف کنید.

Open chat
Hello!
Can we help you?