برنامه‌های گزینش استانی (Provincial Nominee Programs)

داوطلب در این حالت می‌خواهد در یک استان به خصوص زندگی کرده و اقامت دائم کانادا را داشته باشد.

این برنامه برای داوطلبانی است که مهارت، تحصیلات و تجربه‌ی کاری را برای مشارکت در اقتصاد یک استان یا منطقه‌ی خاص دارند. هم‌چنین داوطلب باید بخواهد که در یک استان به خصوص زندگی کرده و اقامت دائم کانادا را داشته باشد.

هر استان یا منطقه، برنامه‌های مهاجرتی مخصوص و الزامات خودش را دارد. برای مثال، ممکن است استان‌ها و مناطق در یک برنامه‌، دانشجویان، صاحبان کسب و کار یا افراد حرفه‌ای را مورد هدف قرار بدهند.

درخواست مشاوره

ین فرم را تکمیل کنید و گزینه های ویزا خود را کشف کنید.

Open chat
Hello!
Can we help you?