خود اشتغالی

داوطلبان باید بتوانند مشارک قابل توجهی در فعالیت‌های فرهنگی یا ورزشی در کانادا داشته باشند.

فرد خویش فرما، یک خارجی است که تجربه‌ی مرتبط و تمایل و توانایی برای خود اشتغالی در کانادا داشته وتوانایی مشارکت قابل توجهی در یکی از موارد زیر دارد:

فعالیت‌های فرهنگی
فعالیت‌های ورزشی

عبارت ” فعالیت‌های فرهنگی”، مشاغل بسیار زیادی را پوشش می‌دهد و شامل موسیقیدانان، هنرمندان، فیلمسازان، روزنامه‌نگاران، طراحان و غیره می‌شود. فعالیت‌های ورزشی هم علاوه بر ورزشکاران شامل داوران و مربیان می‌شود. هیچ شرط معینی هم برای حداقل دارایی و یا سرمایه گذاری این افراد وجود ندارد. هرچند باید اداره مهاجرت را راضی کنید که پول کافی برای اقامت در کانادا به همراه خانواده‌تان دارید و می‌توانید کاری را که بر اساس آن انتخاب میشوید، تامین مالی کنید.

درخواست مشاوره

ین فرم را تکمیل کنید و گزینه های ویزا خود را کشف کنید.

Open chat
Hello!
Can we help you?