درخواست مشاوره

ما چگونه می توانیم به شما کمک کنیم.

اولین قدم را برای تحقق رویای مهاجرت خود بردارید. فرم ارزیابی رایگان خود را پر کنید تا بتوانیم بهتر به شما کمک کنیم. لطفاً اطلاعات مورد نیاز را در زیر به اشتراک بگذارید.

وضعیت تاهل:

آیا فرزندان وابسته ای داری؟

آیا قبلاً پرونده مهاجرت ارسال کرده اید؟

ارزش خالص دارایی شخصی شما چیست؟

مهارت های زبانی شما:

ENGLISH

FRENCH

بالاترین سطح تحصیلاتتان چیست؟

آیا در کانادا تحصیل کرده اید؟

آیا تا به حال حداقل یک سال در کانادا کار کرده اید؟

آیا در طول 10 سال گذشته درهر جایی از دنیا کارانجام داده اید؟

آیا پیشنهاد کار کتبی از کارفرمای کانادایی دارید؟

آیا اعضای خانواده ، اقوام یا دوستان نزدیک شما در کانادا زندگی می کنند؟

13 + 7 =

Open chat
Hello!
Can we help you?