ویزای اقامت موقت / توریستی یک سند رسمی است که در گذرنامه شما درج میشود. این ویزا نشان می دهد که شما شرایط لازم برای سفر به کانادا را دارید.

بیشتر افراد برای سفر به کانادا به ویزا و یا مجوز سفر الکترونیکی نیاز دارند -نه هر دوی آنها. بیشتر بازدید کننده ها می توانند تا 6 ماه در کانادا بمانند. در هنگام ورود ، افسر خدمات مرزی ممکن است به شما اجازه دهد کمتر یا بیشتر از 6 ماه در کانادا بمانید. در این صورت ، آنها تاریخ مورد نظر را در گذرنامه شما قرار می دهند. افسر خدمات مرزی همچنین ممکن است سندی را به نام سابقه بازدید کننده به شما ارائه دهد که تاریخ مورد نظر برای ترک را نشان می دهد.

اگر در گذرنامه تاریخ ثبت نشود، می توانید از روزی که وارد کانادا شده اید یا تا زمانی که گذرنامه اعتبار دارد به مدت 6 ماه در کانادا بمانید(هرکدام که اول باشد.)
برای سفر به کانادا باید برخی از شرایط اساسی را داشته باشید. شما باید:

یک سند مسافرتی معتبر مانند گذرنامه داشته باشید.
از سلامتی برخوردار باشید.
محکومیت های جنایی یا مرتبط با مهاجرت نداشته باشید.
افسر مهاجرت را متقاعد کنید که شما دارای وابستگی هایی مانند شغل ، خانه ، دارایی های مالی یا خانواده هستید که شما را به کشور خود باز می گرداند.
افسر مهاجرت را متقاعد کنید که در پایان بازدید کانادا را ترک خواهید کرد.
برای اقامت خود پول کافی دارید.
میزان پولی که شما نیاز دارید بستگی به مدت زمان سفر شما و محل اقامت در هتل یا با دوستان یا نزدیکان شما دارد.

درخواست مشاوره

این فرم را تکمیل کنید و گزینه های ویزا خود را کشف کنید.

Open chat
Hello!
Can we help you?