دانشجویان خارجی که اجازه‌ی معتبر تحصیل دارند، می‌توانند بدون نیاز به مجوز کار، هنگام تحصیل کار کنند.
همسر یا همسر عرفی دانشجویان خارجی نیز می‌توانند زمانی که همسرشان در حال تحصیل است، در کانادا کار کنند. این همسران می‌توانند درخواست ویزای کار باز بدهند که به آن‌ها اجازه می‌دهد بدون هیچ محدودیتی در هر شغلی کار کنند.

کار دانشجویی در دانشگاه

دانشجویان می‌توانند بدون نیاز به مجوز کار، در دانشگاه کار کنند. در این حالت لازم است که دانشجو:

دانشجوی تمام وقت تحصیلات تکمیلی باشد در:

  • یک دانشگاه تحصیلات عالی دولتی مانند کالج یا دانشگاه یا CEGEP در کِبِک باشد.
  • دانشگاه‌های خصوصی در سطح کالج در کبک که تجت قانون‌های مشابه دانشگاه‌های دولتی فعالیت می‌کنند و حداقل 50% از بودجه‌شان توسط وام‌های دولتی تامین می‌شود یا
  • دانشگاه خصوصی کانادایی که می‌تواند تحت قانون استانی، مدارکی را به صورت قانونی ارائه کند.

• دانشجو یک مجوز معتبر تحصیل داشته باشد و
• شماره‌ی بیمه‌ی اجتماعی (SIN) داشته باشد.

یک کارفرمای در این مورد می‌تواند:
دانشگاه
عضو هیئت علمی
یک انجمن انشجویی
خودتان در صورتیکه کسب و کاری دارید که محل آن داخل دانشگاه قرار دارد (مثلا کافی شاپی دارید که داخل دانشکده قرار دارد)
یک کسب و کار خصوصی
یک پیمانکار خصوصی که خدماتی را در محیط دانشگاه به دانشگاه ارائه می‌کند.

کار دانشجویی خارج از دانشگاه

دانشجویان تنها در صورتی می‌توانند در کانادا کار کنند که تحصیلاتشان را شروع کرده باشند و پیش از شروع آن نمی‌توانند کار کنند.
دانشجویان، در صورتی که تمامی شرایط زیر را داشته باشند، می‌توانند بدون نیاز به مجوز کار، خارج از دانشگاه کار کنند:

یک مجوز معتبر تحصیل که شامل شرطی است که می‌گوید شما می‌توانید خارج از دانشگاه کار کنید.
دانشجوی تمام وقت در یک موسسه‌ی آموزشی دارای(DLI) باشید.
در صورتی که در موارد زیر ثبت نام کرده باشید:

  • ی دوره‌ی آموزشی تحصیلات تکمیلی آکادمیک، دوره‌های شغلی یا آموزش حرفه‌ای یا
  • دوره‌ی تحصیلات عالی آموزش شغلی (تنها در کبک)

شروع به تحصیل در دوره‌ی آموزشی کرده باشید.

  • این دوره حداقل 6 ماه طول بکشد و
  • دوره‌ی آموزشی منجر به دریافت مدرک، دیپلم یا گواهینامه شود.

شماره‌ی بیمه‌ی اجتماعی (SIN) داشته باشید

یک دانشجوی پاره وقت با داشتن شرایط زیر تنها در صورتی می‌تواند خارج از دانشگاه کار کند که تمامی شرایط بالا را نیزداشته باشد:
آخرین ترم دوره‌ی آموزشی را می‌گذارند.
تا ترم پیش، دانشجوی تمام وقت در کانادا بوده است.
به دوره‌ی تمام وقت برای تکمیل تحصیلات نیاز ندارد.

تعداد ساعات مجاز برای کار خارج از دانشگاه
در یک ترم معمولی دانشگاه:
تا 20 ساعت

طی تعطیلات، مانند تعطیلات تابستان یا زمستان:
کار تمام وقت

درخواست مشاوره

ین فرم را تکمیل کنید و گزینه های ویزا خود را کشف کنید.

Open chat
Hello!
Can we help you?