کار هنگام تحصیل

دانشجویان خارجی که اجازه‌ی معتبر تحصیل دارند، می‌توانند بدون نیاز به مجوز کار، هنگام تحصیل کار کنند.

ادامه‌‌ی مطلب

مجوز کار/ LMIAs

دو نوع مجوز کار وجود دارد: مجوز کار باز (open work permits) و مجوز کار خاص کارفرما (employer-specific work permits).

ادامه‌‌ی مطلب

Family Class Sponsorship

Family class immigrants are people sponsored to come to, or remain in Canada by a canadian relative.

Read More

Self-employed

Candidates must make a significant contribution in Canada with cultural activities or athletics.

Read More

همین امروز با ما تماس بگیرید. +1 416-474-7766

ما می‌توانیم به شما کمک کنیم: ما بهترین گزینه‌های مهاجرت را ارئه می‌کنیم.

Open chat
Hello!
Can we help you?